Biên hoà: Offshot Bikini - Học sửa ảnh - Dự thi Ảnh

MinhHyKahn

Thành viên mới
1. Dakasa
2. Heo Bự
3. Hải Nguyễn
4. Lê Phương - 0907919135
5. Longsophia - 0908576422.
6.Hoàng Mạnh
7.Phí Mộ Thư -0973 574 102
8. Lee Chang 0903 080 162
9. Elvis Son
10. Nguyễn Trần Đăng Quang - 0903 160391
11. Thành Phạm
 

quangcuu

Thành viên mới
1. Dakasa
2. Heo Bự
3. Hải Nguyễn
4. Lê Phương - 0907919135
5. Longsophia - 0908576422.
6.Hoàng Mạnh
7.Phí Mộ Thư -0973 574 102
8. Lee Chang 0903 080 162
9. Elvis Son
10. Nguyễn Trần Đăng Quang - 0903 160391
11. Thành Phạm
12. Quang Cuu 0908557968
13. Cuong Andy 0933099179
 

Hải Nguyễn

Chụp hình bằng tay!
Staff member
Copy lại danh sách và điền tên mình vào, ko tốn đến 3s đâu các bác.

1. Dakasa
2. Heo Bự
3. Hải Nguyễn
4. Lê Phương - 0907919135
5. Longsophia - 0908576422.
6.Hoàng Mạnh
7.Phí Mộ Thư -0973 574 102
8. Lee Chang 0903 080 162
9. Elvis Son
10. Nguyễn Trần Đăng Quang - 0903 160391
11. Thành Phạm
12. Quang Cuu 0908557968
13. Cuong Andy 0933099179
 

Pixel

Thành viên mới
1. Dakasa
2. Heo Bự
3. Hải Nguyễn
4. Lê Phương - 0907919135
5. Longsophia - 0908576422.
6.Hoàng Mạnh
7.Phí Mộ Thư -0973 574 102
8. Lee Chang 0903 080 162
9. Elvis Son
10. Nguyễn Trần Đăng Quang - 0903 160391
11. Thành Phạm
12. Quang Cuu 0908557968
13. Cuong Andy 0933099179
14. Minh Tai 0912167678
 

daomanhsang

Thành viên mới
1. Dakasa
2. Heo Bự
3. Hải Nguyễn
4. Lê Phương - 0907919135
5. Longsophia - 0908576422.
6.Hoàng Mạnh
7.Phí Mộ Thư -0973 574 102
8. Lee Chang 0903 080 162
9. Elvis Son
10. Nguyễn Trần Đăng Quang - 0903 160391
11. Thành Phạm
12. Quang Cuu 0908557968
13. Cuong Andy 0933099179
14. Minh Tai 0912167678
15. Đào Mạnh Sang - 01265759252
 

Dksasia

Administrator
Staff member
Hình bikini chụp đợt này ko post báo cáo vô đây hoặc nộp bài thi luôn nha các bác.
DKS_3322.jpg
DKS_3317.jpg
 
Top